Novinky

Přednáška na téma uzavřené prostory

04.04.2017, 06:41 , Petr Hlavsa | Počet zobrazení: 93

Přednáška na kolokviu České asociace pro prevenci rizik na téma "Uzavřené prostory a BOZP".

Celý článek...

Školení řidičů

25.02.2016, 20:38 , Petr Hlavsa | Počet zobrazení: 207

V souvislosti s velkým množstvím změn v legislativě nabízíme školení řidičů. Toto školení svým významem značně přesahuje jiná školení pro potřeby výkonu zaměstnání. Získáte zde informace, které využijete i při soukromých cestách.

Celý článek...

Změna v evidenci pracovních úrazů

19.12.2014, 06:17 , Petr Hlavsa | Počet zobrazení: 416

Dne 18. 8. 2014 bylo zveřejněno ve Sbírce předpisů ČR nařízení vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Nabývá účinnosti 1. ledna 2015.

Celý článek...

Nebezpečí práce s azbestem

24.07.2014, 10:10 , Petr Hlavsa | Počet zobrazení: 589

Naším významným klientem je společnost PATOK a.s., poskytovatel technicko-ekologických služeb. Mimo jiné se zabývá i odstraňováním nebezpečných odpadů. V minulosti společnost realizovala několik zakázek, jejichž náplní bylo odstranění ekologické zátěže azbestem. Z pohledu BOZP se jedná o práci s vysokými nároky na zajištění bezpečnosti a zejména ochrany zdraví. Naše postřehy na toto téma popisujeme v následujícím článku.

Celý článek...

Externí bezpečnostní technik a nelegální zaměstnávání.

28.01.2014, 09:56 , Petr Hlavsa | Počet zobrazení: 912

V poslední době jsme zaznamenali několik dotazů, jestli v případě zajištění bezpečnosti práce externistou na živnostenský list nejde o nelegální zaměstnávání (tzv. švarcsystém). V následujícím článku je uvedeno naše ošetření této problematiky. Postup jsme konzultovali i s příslušným útvarem inspektorátu práce. Nebylo zjištěno žádné pochybení.

Celý článek...

Nové osvědčení o odborné způsobilosti

19.11.2013, 18:00 , Petr Hlavsa | Počet zobrazení: 381

Od listopadu letošního roku máme nové osvědčení odborně způsobilé osoby v prevenci rizik. 

Celý článek...

Zpracování agendy formou elektronické databáze

15.09.2013, 20:15 , Petr Hlavsa | Počet zobrazení: 449

Jak již bylo uvedeno na úvodní stránce, chystáme spuštění projektu počítačového zpracování agendy bezpečnosti práce. V současné době vrcholí jednání s autorem o nastavení a spuštění projektu. Více informací v následujícím článku.

Celý článek...

Vyhláška ke zdravotním prohlídkám zaměstnanců

03.04.2013, 10:50 , Petr Hlavsa | Počet zobrazení: 796

VYHLÁŠKA č. 79/2013 Sb. ze dne 26. března 2013 o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). 

Celý článek...

Rozdělení prací do kategorií

14.03.2013, 12:17 , Petr Hlavsa | Počet zobrazení: 1054

V souvislosti s přijetím novely zákona o specifických zdravotních službách je aktuálním tématem rozdělení prací podle rizika ohrožení zdraví. Tuto zákonnou povinnost přehledně popisuje následující článek:

Celý článek...

Nový zákon v oblasti zdravotnických služeb

11.03.2013, 08:46 , Petr Hlavsa | Počet zobrazení: 836

S platností od 1. 4. 2013 platí zákon č. 47/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb. Tento zákon upravuje mimo jiné povinnosti zaměstnavatele v oblasti lékařských prohlídek zaměstnanců.

Celý článek...

1-10 / 20 Další stránka »