Novinky

Kurz Preventista BOZP 2018

20.01.2018, 19:02 , Petr Hlavsa | Počet zobrazení: 61

Informace o kurzu Preventista BOZP 2018

Celý článek...

Seminář na téma

17.11.2017, 12:29 , Petr Hlavsa | Počet zobrazení: 66

Dne 16. 11. 2017 se ve Výzkumném ústavu vodohospodářském TGM, v.v.i. uskutečnil velice zajímavý seminář „Kritéria a požadavky na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod“. Touto akcí byla dovršena odborná část řešení stejnojmenného výzkumného projektu, který řešilo konsorcium VUV TGM, v.v.i., ERGOWORK, s.r.o. a ZÚBOZ, z.ú. v letech 2016-2017. A opět jsme byli u toho....

Celý článek...

Přednáška na téma uzavřené prostory

04.04.2017, 06:41 , Petr Hlavsa | Počet zobrazení: 163

Přednáška na kolokviu České asociace pro prevenci rizik na téma "Uzavřené prostory a BOZP".

Celý článek...

Školení řidičů

25.02.2016, 20:38 , Petr Hlavsa | Počet zobrazení: 257

V souvislosti s velkým množstvím změn v legislativě nabízíme školení řidičů. Toto školení svým významem značně přesahuje jiná školení pro potřeby výkonu zaměstnání. Získáte zde informace, které využijete i při soukromých cestách.

Celý článek...

Změna v evidenci pracovních úrazů

19.12.2014, 06:17 , Petr Hlavsa | Počet zobrazení: 466

Dne 18. 8. 2014 bylo zveřejněno ve Sbírce předpisů ČR nařízení vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Nabývá účinnosti 1. ledna 2015.

Celý článek...

Nebezpečí práce s azbestem

24.07.2014, 10:10 , Petr Hlavsa | Počet zobrazení: 644

Naším významným klientem je společnost PATOK a.s., poskytovatel technicko-ekologických služeb. Mimo jiné se zabývá i odstraňováním nebezpečných odpadů. V minulosti společnost realizovala několik zakázek, jejichž náplní bylo odstranění ekologické zátěže azbestem. Z pohledu BOZP se jedná o práci s vysokými nároky na zajištění bezpečnosti a zejména ochrany zdraví. Naše postřehy na toto téma popisujeme v následujícím článku.

Celý článek...

Externí bezpečnostní technik a nelegální zaměstnávání.

28.01.2014, 09:56 , Petr Hlavsa | Počet zobrazení: 999

V poslední době jsme zaznamenali několik dotazů, jestli v případě zajištění bezpečnosti práce externistou na živnostenský list nejde o nelegální zaměstnávání (tzv. švarcsystém). V následujícím článku je uvedeno naše ošetření této problematiky. Postup jsme konzultovali i s příslušným útvarem inspektorátu práce. Nebylo zjištěno žádné pochybení.

Celý článek...

Nové osvědčení o odborné způsobilosti

19.11.2013, 18:00 , Petr Hlavsa | Počet zobrazení: 435

Od listopadu letošního roku máme nové osvědčení odborně způsobilé osoby v prevenci rizik. 

Celý článek...

Zpracování agendy formou elektronické databáze

15.09.2013, 20:15 , Petr Hlavsa | Počet zobrazení: 501

Jak již bylo uvedeno na úvodní stránce, chystáme spuštění projektu počítačového zpracování agendy bezpečnosti práce. V současné době vrcholí jednání s autorem o nastavení a spuštění projektu. Více informací v následujícím článku.

Celý článek...

Vyhláška ke zdravotním prohlídkám zaměstnanců

03.04.2013, 10:50 , Petr Hlavsa | Počet zobrazení: 874

VYHLÁŠKA č. 79/2013 Sb. ze dne 26. března 2013 o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). 

Celý článek...

1-10 / 22 Další stránka »