Nebezpečí práce s azbestem

24.07.2014, 10:10, Petr Hlavsa

Naším významným klientem je společnost PATOK a.s., poskytovatel technicko-ekologických služeb. Mimo jiné se zabývá i odstraňováním nebezpečných odpadů. V minulosti společnost realizovala několik zakázek, jejichž náplní bylo odstranění ekologické zátěže azbestem. Z pohledu BOZP se jedná o práci s vysokými nároky na zajištění bezpečnosti a zejména ochrany zdraví. Naše postřehy na toto téma popisujeme v následujícím článku.


Azbest je považován za prokázaný lidský karcinogen. Největší nebezpečí představují uvolněná vlákna, která při vdechnutí pronikají až do plic a tam způsobují zhoubná i nezhoubná onemocnění. Z těchto důvodů jsou pro práce s azbestem stanoveny velmi přísné předpisy a omezení. Největší nebezpečí je při rekonstrukcích a demolicích objektů. Samozřejmě, že lze azbest odstranit tak, jak to často vidíte ve svém okolí. Eternitové šablony sundat ze střechy, naložit na přívěsný vozík a odvézt do nejbližšího lesa na černou skládku. Vzhledem k výše uvedenému se však jedná o vrchol bezohlednosti a hazard se zdravím svým i ostatních.

 

Profesionální odstranění azbestu je mnohem náročnější. Podle platné legislativy musíte zaslat hlášení práce s azbestem na příslušný úřad (místně příslušnou hygienickou stanici). Toto hlášení musíte poslat 30 kalendářních dnů před zahájením práce s azbestem. Práce musí být provedena v kontrolovaném pásmu, při využití příslušných osobních ochranných prostředků, odpad s obsahem azbestu musí být neprodyšně uzavřen a uložen na skládku nebezpečného odpadu. V neposlední řadě musíte zajistit pracovníkům školení pro práci s azbestem a dopravu odpadu v režimu ADR. Všechny tyto náležitosti musíte splnit. Je to sice organizačně náročné a bude to něco stát, ale vyplatí se to. Pro maximální jistotu lze svěřit celou akci profesionální firmě. Na základě našich zkušeností doporučujeme firmu PATOK a.s., která má dlouhodobé zkušenosti v oblasti odstraňování nebezpečného odpadu.

 

10 důvodů, proč svěřit odstranění azbestu firmě PATOK:

 

/domain/petrhlavsa/files/10-duvodu-pro-patok.pdf

 

Více informací o společnosti PATOK a.s. na http://www.patok.cz

 

 

 
« Zpět