Nové osvědčení o odborné způsobilosti

19.11.2013, 18:00, Petr Hlavsa

Od listopadu letošního roku máme nové osvědčení odborně způsobilé osoby v prevenci rizik. 


Odborná způsobilost se obnovuje každých 5 let. Nyní máme před sebou druhou "pětiletku" poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 
« Zpět