Nový právní předpis

19.12.2011, 07:47, Petr Hlavsa

Vyhláška č. 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí


Od 1.1.2012 platí výše uvedená vyhláška, která určuje kategorie nebezpečnosti chemických látek a směsí, náležitosti obalu, volbu R-vět, S-vět a výstražné symboly u chemických látek a směsí. Předpis platí do 31.5.2015. 

 
« Zpět