Věrnostní cenové tarify

Tarif „ZÁKAZNÍK“

Prodej služby nebo produktu (školení, dokumentace apod.) na základě jednorázové objednávky.
Ceny: základní sazby podle ceníku

 

Tarif „KLIENT“
Opakovaná činnost pro klienta, min. 2 zakázky ročně.
Ceny: od druhé zakázky sleva 10 – 20 % z ceníkových sazeb

 

Tarif „KLIENT +“
Tarif KLIENT obohacený o aktivní přístup dodavatele k řízení a organizaci bezpečnosti práce. Poskytování služeb podle uzavřené smlouvy – harmonogram činností, kontroly pracovišť, pravidelná komunikace s klientem. Vhodné pro firmy, které mají zákonnou povinnost zajišťovat úkoly v prevenci rizik odborně způsobilou osobou – nad 25 zaměstnanců.
Ceny: paušální částka za služby podle smlouvy + sleva 30% z ceníkových sazeb na činnosti neuvedené ve smlouvě.